kurybossala

Dailės pamokėlė tai - mažylių kūrybinės saviraiškos ugdymo studija. Vaikui, tai pirminio kūrybinio pasaulio pažinimo stadija. Ji pasižymi itin svarbių kiekvieno mažylio charakterio bruožų formavimu. Kūrybinis pažinimas tai naujų patyrimų atradimo metas.

Mūsų programa vadovaujasi įvairovės pažinimo pajutimu. Pamokėlių metu kartu tapydami, bei liedami spalvas – jas pažinsime, o pažinę, sieksime jas atskirti.

Pirmenybę teiksime abstrakčių aplinkos savybių pažinimui. Apčiuopiamai pajusime skirtumus tarp „daug – mažai“, „ryšku, kontrastinga – blanku, miglota“, „šiurkštu – švelnu“, „skaidru – tanku“, „sunku – lengva“. Abstrakčių savybių pažimo sąrašas daug platesnis...

Įtraukdami vaikelius į kūrybinį nuotykį, stengsimės išlaikyti dėmesingumą ir individualų saviraiškos entuziazmą. Keisdami dailės technikas, formato dydžius, pažinsime, kaip plačiai galime kūryba „užsimoti“!

Užsiėmimus veda dailininkė - Dalia Dūdaitė

 

2-5 metų vaikams dailės pamokėlės trukmė 30 minučių.

5-7 metų vaikams dailės pamokėlės trukmė 45 minutės.

Užsiėmimai vyksta 1 arba 2 kartus per savaitę (priklausomai nuo pasirinkto pamokų skaičiaus).

 

Built with Berta.me

kūrybossala ©