kūrybossala ©

Built with Berta.me

  1.  

  2. PIEŠIMAS

    tai tikrovės perteikimo plokštumoje, pasitelkiant linijas, tonus ir dėmes, studijos. Užsiėmimų metu pažinsime klasikinio, eksperimentinio ir akademinio piešimo pagrindus, kanonus. Mokysimės piešti natiurmorto kompozicijas nuo geometrinių kūnų iki supančios aplinkos erdviškumo, faktūriškumo, jos medžiagiškumo ypatumų perteikimo popieriaus lape. Antikinių modelių, gyvo žmogaus eskizavimas pasitelkiant anatomines žinias ir ilgalaikių studijų piešimas.

    Besiruošiantiems laikyti dailės krypčių stojamuosius egzaminus aukštosiose mokyklose, universitetuose - atmintinio piešimo, natiurmorto ar modelio piešimo studijos.