kūrybossala ©

Built with Berta.me

  1. TAPYBA

    Tai molbertinės tapybos ir kompozicijos pagrindai. Tapybos teorinio bei praktinio lauko pažinimas. Alla prima, grizalio, daugiasluoksnės ir kitų tapybos praktikų taikymas kūryboje. Pažinsime, kas yra koloristika ir tinkamas spalvų tarpusavio santykių taikymas tapyboje.

    Temoms atskleisti, taip pat galėsime naudoti iškiliaspaudės ir giliaspaudės grafikos technikas.

    Aptarus meno istoriją ir ryškias jos asmenybes, pažinus kompozicinius pagrindus, pajutus savo kūrybinių interesų lauką, sieksime igyvendinti individualius Jūsų kompozicinius sumanymus.

    Kompozicijos sąvoka itin plati, tačiau siekiant apsibrėžti, tai galima atskleisti vienu iškeltu klausimu – kaip sukurti paveikslą? Šis klausimas ir taps mūsų kūrybinių ieškojimu ašimi...